Dlaczego warto kupić trofea sportowe w spółdzielni socjalnej 4SMART 0
Dlaczego warto kupić trofea sportowe w spółdzielni socjalnej 4SMART

Dlaczego warto wybrać spółdzielnie socjalną przy zakupie trofeów sportowych?


Po pierwsze: można realizować zamówienia z pominięciem otwartego konkursu ofert na zakup, realizację zadań publicznych o charakterze lokalny albo regionalnym. 
Po drugie pomagasz osobą wykluczonych społecznie przez realizację zamówienia na zakup nagród okolicznościowych trofeów sportowych i sprzętu sportowego w spółdzielni socjalne 4SMART.

Pragnąc przybliżyć, czym jest Spółdzielnia Socjalna 4Smart, należy najpierw wyjaśnić czym są spółdzielnie socjalne. Są to specyficzne formy przedsiębiorstw społecznych, tworzonych w większości przez osoby zagrożone marginalizacją ze względu na bezrobocie czy niepełnosprawność, mające trudności w znalezieniu pracy. Praca w spółdzielniach socjalnych umożliwia im aktywizację społeczną 
i zawodową, integrację oraz podniesienie swoich kwalifikacji. W odróżnieniu od innych podmiotów ekonomii społecznej, spółdzielnie wymagają od swoich członków dużej samodzielności 
i odpowiedzialności, gdyż obowiązuje w nich kolektywny sposób podejmowania decyzji, a każdy członek dysponuje w tym procesie jednym głosem. Dzięki temu, członkowie spółdzielni są w pełni odpowiedzialni za sprawy przedsiębiorstwa, co przekłada się na podniesienie poziomu samodzielności i długofalowego planowania. To członkowie spółdzielni dbają o finanse, zarządzają działalnością i wyznaczają kierunki rozwoju.
Spółdzielnia Socjalna 4Smart powstała w marcu 2016 roku, z inicjatywy czterech bezrobotnych osób. Spółdzielnia zajmuje się wspieraniem działań prospołecznych i osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem, społecznym i zawodowym, w szczególności dzieci, młodzież, osoby wchodzące 
w dorosłość, seniorów oraz osoby w trudnej sytuacji życiowej, zawodowej, finansowej i społecznej. 
Spółdzielnia realizuje to poprzez szeroko pojęte działania aktywizujące społecznie i zawodowo, np. organizację miejsc pracy, prowadzenie kursów i szkoleń, działania edukujące i przygotowujące do życia dorosłego, informatyzację osób starszych niwelującą ich wykluczenie społeczne.
W chwili obecnej Spółdzielnia Socjalna 4Smart prowadzi dystrybucję pucharów sportowych, medali okolicznościowych, trofeów sportowych i innych form nagród sportowych i nie tylko, artykułów sportowych w tym sprzętu treningowego i odzieży sportowej, metaloplastyką. Wszystkie te przedsięwzięcia powstały z inicjatywy członków Spółdzielni Socjalnej 4Smart i są przez nich obsługiwane.
Z uwagi na fakt, że osiągany zysk nie jest celem samym w sobie, lecz instrumentem służącym realizacji wyższych, społecznych celów, ustawodawstwo przewiduje szereg przepisów o charakterze preferencyjnym w stosunku do innych przedsiębiorstw. Brak uprzywilejowania oznaczałby tak naprawdę brak możliwości wyrównania szans, co do jak najpełniejszego udziału w życiu społecznym i gospodarczym. 
W związku z powyższym, powołując się na art. 7 ust. 1 pkt. 19 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, wskazujący jako zadanie własne gminy kwestie „współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” oraz art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego ustanawiający, iż na wniosek spółdzielni socjalnej organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego może zlecić spółdzielni socjalnej, z pominięciem otwartego konkursu ofert, realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym albo regionalnym lub art.  221  ustawy  z  dnia  27  sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  przewidujący możliwość  zlecania spółdzielni socjalnej innych  zadań,  niż określone  w  ustawie  o  działalności  pożytku  publicznego  i  o wolontariacie,  jeżeli są przeznaczone na cele publiczne, związane z realizacją zadań danej jednostki samorządu terytorialnego, pragniemy przedstawić szeroką ofertę działalności Spółdzielni Socjalnej 4Smart.
Nawiązując do powyższego, serdecznie zachęcamy do skorzystania z oferty Spółdzielni Socjalnej 4Smart, gdyż zlecając jej zadania, nie tylko wspieracie Państwo jej cele i misję, ale również, w sposób pośredni, działalność ostatecznych beneficjentów, a więc najczęściej innych organizacji pozarządowych lub placówek oświatowych, które otrzymują wybrane usługi lub artykuły na preferencyjnych warunkach.
Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z załączoną do niniejszego listu ofertą Spółdzielni Socjalnej 4Smart, na Pucharowo.PL

Komentarze do wpisu (0)

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium