Trofea Szklane Warszawa #GS116C w kształcie kropli wody

Trofea Szklane Warszawa #GS116C w kształcie kropli wody

Trofea Szklane Warszawa #GS116C w kształcie kropli wody z ręcznie barwionego szkła dostarczyliśmy http://www.pwik-jaroslaw.pl/ z okazji 60lecia działalności (1956-2016). Za zamówienie bardzo dziękujemy i życzymy dalszej owocnej działalności.

Współczesne wodociągi jarosławskie powstały w 1956r. Do 1984r. występowały w strukturze Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej. W 1985r. na bazie w/w struktury wydzieliło się Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, które w 1997r. przekształciło się w Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

Obecnie Przedsiębiorstwo dostarcza wodę odbiorcom na terenie miasta Jarosławia oraz części Gminy Jarosław-Munina i Gminy Pawłosiów. Zaspokaja potrzeby dla celów bytowo-gospodarczych i przemysłowych w zakresie dostawy wody w 95%, natomiast odbioru ścieków w 80%.

Statuetki okolicznościowe:

# GS116C https://pucharowo.pl/trofea-i-patery/109-trofeum-szklane-z-etui-gs116c-26.html